Volg AbbVie Nederland

Werk heeft positief effect op mensen die chronisch ziek zijn

Persbericht   •   apr 11, 2019 06:00 CEST

Werkgevers, werknemers, gezondheidszorg en de overheid moeten samen zorgen dat mensen die chronisch of ernstig ziek zijn, kunnen blijven werken. Dat vinden de leden van het platform Fit for Work dat zich inzet voor werkbehoud bij chronische aandoeningen. Deze boodschap is ook de insteek van de Fit for Work / SER-conferentie: Zorg voor Werk die op 11 april wordt gehouden in Den Haag.

Beleidsmakers, zorgprofessionals, werkgevers, patiëntenorganisaties en andere belanghebbende partijen komen samen om te praten over maatregelen die kunnen zorgen voor werkbehoud bij ziekte.

Van de mensen die werken, heeft 32 procent een chronische ziekte. Omgerekend gaat dat om 2,8 miljoen Nederlanders en hun aantal groeit. Twee op de drie mensen die ziek zijn, werken minimaal 12 uur per week. Het gros van hen vindt dat werk een positief effect heeft op hun gezondheid en levenskwaliteit. Het kost de maatschappij jaarlijks 26 miljard euro als mensen ziek thuis blijven en niet werken. Deze cijfers blijken uit de impact graphic die Fit for Work tijdens het congres overhandigt aan Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Gert-Jan Buitendijk, directeur-generaal Werk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Inzet van werkgevers, de overheid, zorgverleners en werkenden is nodig om te zorgen dat mensen hun baan niet meer verliezen wanneer zij een chronische aandoening of ingrijpende ziekte krijgen.
Fit for Work roept betrokken partijen op tot de volgende acties:

Mensen met een chronische of ernstige ziekte:

1. Bespreek op je werk mogelijke gevolgen van je aandoening of ziekte voor het werk dat je doet en kom samen met je leidinggevende en collega’s tot oplossingen om te kunnen blijven werken.

Zorgprofessionals:

2. Maak werk(behoud) onderdeel van het behandelplan en organiseer de zorg zo dat patiënten kunnen blijven werken en hun inkomen behouden.

Werkgevers:

3. Maak werken met een chronisch aandoening bespreekbaar op de werkvloer en bied ondersteuning aan.

Overheid:

4. Creëer een samenhangend overheidsbeleid voor werkbehoud voor mensen die chronisch of ernstig ziek zijn. Streef daarbij naar een gezamenlijke aanpak vanuit alle betrokken ministeries (SZW, VWS, EZ, Financiën en OC&W).

5. Ontwerp stimulerende prikkels voor werkgevers om werknemers met een chronische of ernstige aandoening aan het werk te houden. En doe hetzelfde voor zorgprofessionals om werk onderdeel te maken van het behandelplan:

  • Ontwikkel een vangnet voor mensen die tijdelijk minder kunnen werken door chronische ziekte (vergelijkbaar met een vangnet bij zwangere werknemers).
  • Maak investeringen in werkaanpassingen fiscaal aftrekbaar.
  • Geef artsen tijd en ruimte om werk te betrekken bij de behandeling.

Dit is een conferentie van Fit for Work in samenwerking met de Sociaal Economische Raad (SER). Bij het platform Fit for Work zijn meer dan 25 maatschappelijke partijen aangesloten. De conferentie wordt mede mogelijk gemaakt door AbbVie en Pfizer.

AbbVie is een internationaal op onderzoek gericht biofarmaceutisch bedrijf. De missie van het bedrijf is om zijn expertise, toegewijde mensen en unieke innovatiekracht in te zetten om geavanceerde behandelingen te ontwikkelen en voor mensen toegankelijk te maken in vier primaire aandachtsgebieden: immunologie, oncologie, virologie en neurologie. In meer dan 75 landen zetten AbbVie medewerkers zich dagelijks in voor de ontwikkeling van zorgoplossingen voor mensen. Voor meer informatie over het bedrijf, zie www.abbvie.nl. Volg @abbvie op Twitter en onze carrière pagina’s Facebook of LinkedIn.

Bestanden in de bijlage

PDF-document